เราเป็นผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์กระปุกพลาสติกหลากหลายรูปแบบ โดยยึดมั่นในคุณภาพและการบริการ 🙂