“พลาสติกรีไซเคิล” โซลูชันของการเปลี่ยนพลาสติกใช้แล้วให้มีค่า

พลาสติกรีไซเคิลโซลูชันของขยะล้นโลก

ขยะพลาสติกกำลังเป็นหนึ่งในปัญหาสำคัญของโลก แต่ในขณะเดียวกัน พลาสติกก็เป็นหนึ่งในวัสดุที่ช่วยขับเคลื่อนอุตสาหกรรมต่าง ๆ ด้วยเหตุนี้ จึงมีแนวคิดในการแก้ไขปัญหาเรื่องขยะพลาสติก โดยการบริหารจัดการเพื่อนำพลาสติกเก่ามาผลิตใช้งานใหม่ ซึ่งก็คือกระบวนการทำพลาสติกรีไซเคิลที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้นั่นเอง

พลาสติกรีไซเคิลคืออะไร?

พลาสติกรีไซเคิล คือการนำพลาสติกที่ใช้แล้ว หรือเหลือใช้ไปผ่านกระบวนการแปรรูป แล้วนำกลับมาใช้ใหม่ ซึ่งจะต้องทำการแยกพลาสติกแต่ละประเภทก่อนที่จะนำไปรีไซเคิล เนื่องจากพลาสติกแต่ละประเภทจะมีโมเลกุลที่แตกต่างกันออกไป จึงไม่สามารถนำมารีไซเคิลรวมกันได้

ด้วยเหตุนี้ หัวใจสำคัญของการรีไซเคิลขยะพลาสติกคือ การแยกขยะพลาสติกให้ถูกประเภท เพื่อให้การรีไซเคิลมีประสิทธิภาพ และไม่มีขยะพลาสติกตกค้างอยู่ในสิ่งแวดล้อม หากเราทุกคนร่วมมือกันแยกขยะอย่างถูกต้อง เราจะสามารถเปลี่ยนขยะพลาสติกมาเป็นผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ซึ่งเป็นการใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า และมีประโยชน์สูงสุด

พลาสติกแบบไหนที่สามารถนำมารีไซเคิลได้บ้าง?

สิ่งแรกที่เราจะต้องทราบก็คือ พลาสติกบางประเภทที่เราใช้กันอยู่ในปัจจุบัน สามารถนำกลับมารีไซเคิลได้ ซึ่งปัจจุบันมีพลาสติกที่สามารถนำมารีไซเคิลได้ทั้งหมด 7 ประเภท ดังต่อไปนี้

พลาสติกเบอร์ 1 Polyethylene Terephthalate (PETE หรือ PET) เป็นพลาสติกที่เราคุ้นเคยกันมากที่สุด มีลักษณะใส นิยมใช้ผลิตขวดน้ำดื่ม ขวดน้ำมันพืชหรือกระปุกใส่ขนม ปัจจุบันนิยมนำพลาสติกชนิดนี้มารีไซเคิลและผลิตเป็นเสื้อผ้าและสิ่งทอต่าง ๆ 

พลาสติกเบอร์ 2 High-density Polyethylene (HDPE) เป็นพลาสติกที่มีความหนาแน่นสูงและแข็งแรง มักนำมาผลิตเป็นบรรจุภัณฑ์ใส่อาหารอย่างนม ขวดเครื่องสำอาง ถังบรรจุสารเคมี โดยหลังจากใช้งานแล้ว เราสามารถนำมารีไซเคิลเป็นไม้เทียม ท่อ ขวดน้ำมันเครื่องได้

พลาสติกเบอร์ 3 Polyvinyl Chloride (PVC) เป็นพลาสติกที่แข็งแรงมาก นิยมผลิตเป็นท่อน้ำ แฟ้มใส่เอกสาร  รวมถึงนิยมนำมารีไซเคิลเป็นเฟอร์นิเจอร์ กรวยจราจร และรางน้ำทางการเกษตร 

พลาสติกเบอร์ 4 Low-density Polyethylene (LDPE) เป็นพลาสติกที่มีความหนาแน่นต่ำ นิ่ม และยืดได้ นิยมนำมาผลิตเป็นหลอดพลาสติก ฟิล์มห่ออาหาร และถุงบรรจุอาหาร ซึ่งนิยมนำมารีไซเคิลเป็นถุงใส่ขยะ กระเบื้องปูพื้น 

พลาสติกเบอร์ 5 Polypropylene (PP) เป็นพลาสติกที่มีความแข็งแรง ทนความร้อนสูง นิยมนำไปผลิตกล่อง ถุงร้อน รวมถึงฝาขวดต่าง ๆ และมักถูกนำมารีไซเคิลเป็นชิ้นส่วนต่างๆ ของรถยนต์ เช่น กล่องแบตเตอรี่รถยนต์ หรือกันชน เป็นต้น

พลาสติกเบอร์ 6 Polystyrene (PS) เป็นพลาสติกที่ทนต่อความเป็นกรดด่างได้ดี มีความโปร่งใส นิยมนำมาผลิตเป็นฝาถ้วยกาแฟ ช้อนส้อมพลาสติก โฟมบรรจุอาหาร  กล่องใส่ขนม สามารถนำมารีไซเคิลเป็นไม้แขวนเสื้อ ไม้บรรทัด ถาดใส่ไข่ เป็นต้นพลาสติกเบอร์ 7 พลาสติกอื่น ๆ คือพลาสติกที่ไม่ใช่ 6 ประเภทข้างต้น แต่สามารถนำมาหลอมใหม่ผลิตเป็นพลาสติกรีไซเคิลได้

การผลิตพลาสติกรีไซเคิลมีขั้นตอนอย่างไร

กระบวนการรีไซเคิลพลาสติกมีขั้นตอนอย่างไรบ้าง?

การผลิตพลาสติกรีไซเคิลที่มีประสิทธิภาพ ไม่ได้เริ่มต้นที่โรงงานคัดแยกขยะ แต่เริ่มจากผู้บริโภคทุกคนที่ต้องร่วมมือกันคัดแยกขยะพลาสติกอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้

การคัดแยกประเภทพลาสติกแต่ละประเภทออกจากกัน

เราไม่สามารถรีไซเคิลพลาสติกต่างชนิดร่วมกันได้ ดังนั้น เราจึงควรแยกขยะพลาสติกแต่ละประเภทออกจากกัน ตัวอย่างเช่น ขวดน้ำดื่ม ตัวขวดจะเป็นพลาสติก PET (พลาสติกเบอร์ 1) ตัวฝามักจะเป็นพลาสติก HDPE (พลาสติกเบอร์ 2) หรือพลาสติก PP (พลาสติกเบอร์ 5) ส่วนฉลากน้ำดื่มเป็นพลาสติก PVC (พลาสติกเบอร์ 3) การแยกขยะพลาสติกแบบนี้จะช่วยให้การรีไซเคิลพลาสติกเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

อย่างไรก็ตาม เมื่อถึงโรงงานรีไซเคิลพลาสติก ทางโรงงานจะทำการคัดและแยกขยะพลาสติกอีกครั้ง เพื่อไม่ให้มีพลาสติกต่างประเภทเจือปนกัน ซึ่งหากว่ามีการแยกขยะมาจากต้นทาง ก็จะช่วยประหยัดเวลาในขั้นตอนนี้ 

ทำความสะอาดขยะพลาสติก ไม่ให้มีสิ่งสกปรกเจือปน

  เมื่อแยกพลาสติกแต่ละประเภทเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จะทำความสะอาดพลาสติกให้สะอาด และปราศจากสิ่งสกปรกเจือปน เพื่อการผลิตพลาสติกรีไซเคิลอย่างมีประสิทธิภาพ และมีความปลอดภัยในการใช้งาน

ตัดพลาสติกเป็นชิ้นเล็ก ๆ

จากพลาสติกชิ้นใหญ่ ๆ จะถูกบดตัดออกเป็นชิ้นเล็ก ๆ เท่า ๆ กัน เพื่อให้การหลอมพลาสติกเป็นไปได้ง่ายและรวดเร็วยิ่งขึ้น ซึ่งหลังจากบดตัดพลาสติกเป็นที่เรียบร้อยแล้วจะนำไปล้างให้สะอาดอีกรอบหนึ่ง ซึ่งโรงงานพลาสติกบางแห่งอาจจะใช้ขั้นตอนนี้คัดแยกพลาสติกต่างชนิดกันด้วยการลอยน้ำ จากนั้นนำมาตากหรือสะบัดให้แห้งสนิท 

หลอมพลาสติกเป็นชิ้นงานใหม่

จากนั้นจะทำการผสมแม่สี และทำการหลอมเป็นเม็ดพลาสติกรีไซเคิล เพื่อนำไปผลิตเป็นชิ้นงานใหม่ต่อไป 

 ประโยชน์ของการรีไซเคิลพลาสติก

  การรีไซเคิลพลาสติกถูกพูดถึงและได้รับการยอมรับว่าเป็นสิ่งสำคัญและจำเป็นในปัจจุบัน ด้วยเหตุผลดังต่อไปนี้

ลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ

พลาสติกเป็นวัสดุที่ผลิตจากน้ำมันดิบและก๊าซธรรมชาติ ซึ่งเป็นทรัพยากรสิ้นเปลือง และมีอยู่อย่างจำกัด ซึ่งความต้องการพลาสติกในปัจจุบันก็มีจำนวนมากขึ้น ดังนั้น การหันมาผลิตพลาสติกรีไซเคิล จึงเป็นหนทางหนึ่งที่ช่วยลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติได้  

ช่วยลดปริมาณของขยะพลาสติก

ปัจจุบันโลกของเราเต็มไปด้วยขยะพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้ง ทำให้ต้องหาพื้นที่ในการฝังกลบจำนวนมาก ซึ่งพลาสติกนั้นต้องใช้เวลาในการย่อยสลายนานกว่าขยะทั่วไปเป็นร้อยปี และบางชนิดอาจจะใช้เวลาถึงพันปีเลยทีเดียว การนำพลาสติกมารีไซเคิลจึงเป็นหนทางหนึ่งในการลดปริมาณขยะพลาสติก ลดการหาพื้นที่ในการฝังกลบ และลดค่าใช้จ่ายในการกำจัดขยะได้อีกด้วย

ลดการใช้พลังงาน

การผลิตพลาสติกรีไซเคิลใช้พลังงานน้อยกว่าการกำจัดขยะพลาสติกด้วยการเผาถึง 2 เท่า จึงช่วยลดการใช้พลังงานและช่วยประหยัดน้ำมันในการผลิตได้ด้วย 

ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

  การเผาเพื่อกำจัดขยะพลาสติก ก่อให้เกิดมลพิษอย่างก๊าซเรือนกระจกจำนวนมหาศาล แต่ถ้านำขยะพลาสติกมารีไซเคิล จะสามารถช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ถึง 27.9 ล้านตัน หรือเท่ากับรถยนต์ 6.2 ล้านคันในหนึ่งปี 

การรีไซเคิลพลาสติกเป็นอีกหนึ่งหนทางที่ช่วยลดขยะพลาสติก เราจึงควรร่วมด้วยช่วยกันใช้พลาสติกที่สามารถนำกลับมารีไซเคิลได้ รวมถึงการแยกขยะก่อนทิ้ง หากต้องการเลือกบรรจุภัณฑ์พลาสติกที่สามารถนำไปรีไซเคิลได้ คุณภาพดี เลือกใช้บรรจุภัณฑ์จาก KPAC โรงงานผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติกที่ใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อม บรรจุภัณฑ์ของเราสามารถนำไปรีไซเคิลได้ 100%

ติดต่อเราได้ที่เบอร์ 034-881-221, 096-549-9499 หรือ 062-602-2200 หรือติดต่อทางอีเมล admin01@kpacindustry.co.th และช่องทางอื่น ๆ ดังนี้

ข้อมูลอ้างอิง 

  1. พลาสติก 101 : รู้จักพลาสติกในชีวิตประจำวัน. สืบค้นเมื่อวันที่ 4 กันยายน 2566 จาก https://www.greenpeace.org/thailand/story/2242/plastic-101/ 
  2. “เผาขยะพลาสติก” ปล่อยก๊าซพิษมหาศาล. สืบค้นเมื่อวันที่ 4 กันยายน 2566 จาก https://www.thairath.co.th/news/society/2716776